Public
Affairs

Ibland tar förskrivningen av ett läkemedel inte riktigt fart, trots positiva signaler från förskrivarna. Det kan t.ex. finnas motstånd från sjukhusledningen, bristande riktlinjer från regionen eller utebliven subvention från TLV. I dessa fall kan en PA-insats vara en del av en integrerad kommunikationsstrategi, med er själva som avsändare eller, då det är lämpligt, i samverkan med andra bolag, en läkargrupp eller patientförening. Medical Affairs kan hjälpa er med rådgivning kring myndighetsbeslut, riktad dialog med specifika beslutsfattare eller bredare opinionsbildning för att förändra synen på ett behandlingsalternativ eller ett terapiområde i stort. 

Läs mer om våra andra tjänster