Functional
food

Många produkter inom Functional food, eller medicinska livsmedel, saknar förespråkare inom sjukvården, då de inte förväntas passa in i de olika professionsgruppernas behandlingstraditioner och synsätt på den aktuella sjukdomen. Dessutom kan det vara svårt för konsumenterna att skilja era produkter från hälsokost. Båda dessa saker kan vara hinder för er att nå era uppsatta försäljningsmål.

Eftersom Functional food har utvecklats för att ge vissa fysiologiska hälsoeffekter, krävs en djup kunskap om människans fysiologi för att kunna förklara på vilket sätt medicinska livsmedel skiljer sig från å ena sidan vanlig mat och å andra sidan hälsokost.

Medical Affairs har en gedigen erfarenhet av livsmedelskommunikation för välkända varumärken såsom Coca Cola, Fanta, Önos, Ekströms och Felix. Det tillsammans med våra djupa kunskaper i farmakologi och fysiologi gör att vi rör oss bekvämt i det gränsland mellan läkemedel och mat, vilket Functional food är.

Läs mer om våra andra tjänster