Leo Pharma

Veeva

Med start 2018 har Medical Affairs varit Veeva-partner till Leo Pharma i Norden för deras läkemedel inom psoriasis. Under senaste året har samarbetet fördjupats med att utveckla bolagets kommunikation med betoning på storytelling i en digital miljö, nyhetsartiklar inom psoriasis samt övrigt informationsmaterial.