Veeva

I nuläget finns det endast två Veeva-certifierade byråer i Sverige och vi är en av dem. Vi har flera års erfarenhet av att översätta och adaptera säljkampanjer till den nordiska marknaden för att sedan programmera dem i Veeva. Signifikativt för oss är att våra kunder alltid har uppskattat att vi är effektiva och levererar i tid. Vi är den första kommunikationsbyrån i Sverige och en av två i Norden att inneha samtliga Multi channel-certifikat: Approved E-mail, CLM, Engage och MyInsights.

Läs mer om våra andra tjänster