Issues Management
och kriskommun­ikation

Issues Management handlar om att hela tiden arbeta förebyggande. Varje ord och formulering i det content vi producerar i ert namn vägs på guldvåg med nationella regelverk, den aktuella mediesituationen och rådande samhällsvärderingar i åtanke. Vi håller oss uppdaterade på vad som skrivs om er och era terapiområden, genom aktiv omvärldsbevakning via Mention. Därmed kan vi agera snabbt om negativa skriverier uppstår som riskerar att spilla över på den verksamhet ni bedriver. Börjar det blåsa rejält finns vi där för er och stöttar med kriskommunikation såsom lägesanalys, svar på potentiella frågor från media och budskapsträning vid behov.

Läs mer om våra andra tjänster