Reprounion

Ofrivillig barnlöshet är i Norden ett vanligt tillstånd bland 20–45-åringar. För att få veta mer om de bakomliggande orsakerna och långsiktiga konsekvenserna av ofrivillig barnlöshet har den dansk-svenska forskningsorganisationen ReproUnion påbörjat ett forskningsprojekt som ska innefatta 5 000 infertila par i Öresundsregionen.

Medical Affairs har varit ReproUnions partner när det gäller att kommunicera deras projekt och forskningsstudier, med målet att rekrytera deltagare till studierna.  Som ett led i detta har Medical Affairs producerat flera filmer där forskarna förklarar den utmaning de står inför, samt lyfter de möjligheter som finns att vara en del av forskningsstudierna. Några andra filmer fokuserar på själva patientdeltagandet i forskningsstudien, där forskarna visar hur undersökningarna går till och vad resultaten ska användas till. Utöver filmerna har vi även tagit fram en svensk/dansk hemsida för forskningsstudien.

Se mer på: