Säljkampanjer

Medical Affairs har många års erfarenhet av att producera och optimera säljkampanjer för läkemedelsbolag där vi, utifrån den vetenskapliga dokumentationen och konkurrensläget, tar fram en kommunikationsplattform med mätbara mål och tydlig förankring i godkända produktresuméer.

Som support till säljkampanjen producerar vi trycksaker som leave-behinds, patientinformation, DM, annonser, bokningsbrev m.m.

När internationella säljkampanjer översätts och adapteras, händer det att budskapen och layouten framstår som otydliga i en svensk eller nordisk kontext. Vi kan då renodla och förstärka budskapen genom att t.ex. ändra dispositionen, skapa nya rubriker samt rensa i text och grafiska element i presentationen.

Läs mer om våra andra tjänster