Vi är
Medical Affairs

För att ni ska nå era marknads- och försäljningsmål krävs en jämbördig partner som förstår vilka förutsättningar, utmaningar och behov ni dagligen ställs inför. Med Medical Affairs erfarenhet av kommunikation inom läkemedel och Life Science, i kombination med vår djupgående medicinska kunskap, förkortas er väg från idé till resultat. Vår mångåriga erfarenhet inom livsmedelskommunikation gör också att vi rör oss bekvämt i gränslandet mellan läkemedel och mat – Functional food.

Välkommen att kontakta oss, för att få veta mer om vad vi kan göra för er.

Många år av medicinsk kunskap