Public
Relations

Många gånger är PR ett viktigt verktyg i en produktlansering eller i en awarenesskampanj om ett specifikt terapiområde med målet att öka förskrivningen av ett läkemedel. 

Efter en grundlig omvärldsanalys tar vi, med vår solida kunskap om ert läkemedel, terapisegment och era affärsmål, fram förslag på PR-strategi. Alla våra föreslagna PR-insatser görs i enlighet med Läkemedelsindustrins etiska regelverk och gällande lagar och regler för marknadsföring av läkemedel.

Vi producerar pressmeddelanden, artiklar och filmer för publicering och distribuering via t.ex. MyNewsdesk, som når över 12 000 journalister. Tillsammans med vår eget nätverk når vi relevanta medicinska journalister och beslutsfattare med målriktad personlig kontakt. 

Läs mer om våra andra tjänster