Hormonkarusellen

Bokproduktion

Under ett flertal år har gynekologen Hilde Löfqvist skrivit på ett manuskript om vad som sker i kroppen hos kvinnor på väg in i, under och efter klimakteriet. Medical Affairs har i egenskap av redaktion hjälpt till att anpassa hennes texter till en läsvänlig bok anpassad till alla kvinnor i nämnd målgrupp.

Utöver det redaktionella arbetet skapade vi också bokens grafiska profil och fyllde den med bilder och illustrationer. Vi genomförde också flera kvalitativa intervjuer med fackmän och en testpanel som läste igenom manuskriptet och inkom med synpunkter för att slutligen mötas i en rundabordsdiskussion.

Deadline för boken var Bokmässan i Göteborg 2019, där vi tillsammans med författaren lanserade boken. I samband med boklanseringen skapade vi en PR-kampanj, tog fram en hemsida, samt hanterade distribution och kontakter med bokutgivare för internetköp.