Digital kommunika­tion
och sociala medier

Medical Affairs har goda erfarenheter av att t.ex. driva digitala awarenesskampanjer för att uppmärksamma olika terapiområden. En sådan kampanj kan innefatta hemsidor, kampanjsidor, hybridsidor och förhandsgranskade sidor. Dessa kan samspela med sociala medier som kan användas för att driva trafik genom riktad digital annonsering och målgruppsanpassat content. Vi genomför sökordsoptimering med sikte på maximal användarvänlighet (UX) och fyller plattformarna med content som text, bild och video. Slutligen testar vi och följer kontinuerligt upp trafiken via Google Analytics. Vi hjälper er även med att ta fram en content-plan, som håller er plattform relevant och kontinuerligt uppdaterad.  

Läs mer om våra andra tjänster