Medical Affairs på studiebesök

Inför en stundande filminspelning i en fabrik för läkemedelstillverkning var Mikael och Jimmy på studiebesök. Syftet var bland annat att finna intressanta kameravinklar och att genom intervjuer få ett bra underlag till att färdigställa en story board för filmen.