Medical Affairs i nytt samarbete med Pharmanovia

Medical Affairs har inlett ett samarbete med Pharmanovia

Medical Affairs har inlett ett samarbete med läkemedelsföretaget Pharmanovia, med fokus på särläkemedel. Det första uppdraget ligger inom terapiområdet hyperammonemi och består av att producera säljkampanj, behandlingsguide och patientinformation.

Hyperammonemi är en ämnesomsättningsrubbning som kännetecknas av förhöjda halter av ammoniak i blodet. Sjukdomen är livshotande och klassas som sällsynt, då den drabbar färre än 1/10 000 personer.