Medical Affairs har inlett samarbete med Karo Pharma

Medical Affairs har arbetat med Karo Pharmas lansering av ett nytt smärtläkemedel på den nordiska marknaden

Medical Affairs befinner sig i en expansiv period med flera nya och intressanta projekt och uppdrag. Nyligen inleddes ett samarbete med Karo Pharma och som första uppdrag blev Karo Pharmas lansering av ett nytt smärtläkemedel på den nordiska marknaden. Uppdraget omfattar framtagning av en omvärldsanalys med bl. a djupintervjuer av ledande smärtspecialister och arrangemang av fokusgrupper inom öppenvården, kommunikationsplattform, mediaplan, brand manual samt en rad ”go to market”- material såsom content till hemsida, filmer, annonser, patient- och produktbroschyr och säljkampanj.