Integritetspolicy

Vi på Medical Affairs är engagerade i att skydda din personliga integritet och att följa tillämpliga lagar och förordningar som gäller för personuppgiftsbehandling. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar information som identifierar dig som person (”personuppgifter”).

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via vår webbplats. De personuppgifter som vi kan samla in inkluderar:

  • Namn och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och företagsadress
  • Information om din befattning och företaget du representerar
  • Annan information som du frivilligt lämnar till oss i korrespondens eller samtal med våra representanter

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder personuppgifter för att:

  • Besvara dina frågor och hantera dina förfrågningar
  • Leverera kommunikationstjänster till dig eller ditt företag
  • Skicka marknadsföringskommunikation och information om våra tjänster
  • Förbättra vår webbplats och kommunikationstjänster
  • Uppfylla våra juridiska skyldigheter

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att leverera tjänster till dig. Vi kan emellertid dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners som tillhandahåller tjänster åt oss.

Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi uppdaterar och testar våra säkerhetsåtgärder regelbundet för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att vi rättar, begränsar eller raderar dina personuppgifter om de är felaktiga, otillräckliga eller irrelevanta. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via

Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dina frågor och ta itu med eventuella problem som du har med vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på vår webbplats och, om det krävs enligt tillämplig lag, meddela dig om ändringarna. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka vår webbplats för att se om det har skett några ändringar i vår integritetspolicy.

Slutsats

Vi på Medical Affairs är engagerade i att skydda din personliga integritet och att följa tillämpliga lagar och förordningar som gäller för personuppgiftsbehandling. Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.