Ny film kring sexualitet för ökad livskvalité och behandlingsframgång för reumatologpatienter

Som ett första led för Nordic Drugs att marknadsföra sitt nyhetsbrev ”Ledtråden” har Medical Affairs spelat in en film med sexologen Helena Cewers. Filmen riktar sig främst till vårdpersonal som dagligen möter de som diagnostiseras med ledgångsreumatism, men Helenas tips och råd kan vara till hjälp och nytta för oss alla.

*För vårdpersonal.