Vi välkomnar Joseph till utökad tjänst

Nu har Joseph Bowers också tagit rollen som produktionsledare på Medical Affairs. 
Joe, som han kallas, har med engelska som modersmål sedan 2019 bidragit till att lyfta kvaliteten på våra internationella projekt här på byrån. Utöver sin utökade tjänst på Medical Affairs är Joe snart färdigutbildad civilingenjör i teknisk fysik med specialisering inom biomedicinsk teknik.