Medical Affairs producerar film – i Indien!

Är filmproduktion i det av pandemin så hårt drabbade Indien, ett veritabelt ”Mission Impossible”? Absolut inte. Åtminstone inte för Medical Affairs!

Som ett led i vårt samarbete med Ferring Global har vi fått i uppdrag att producera en film om Fast Dissolving Granules (FDG) i indiska Hyderabad, där det sker utveckling och produktion av frystorkade läkemedel. För att ro ett projekt av detta slag i land, krävs det inte enbart modern teknik och hög kompetens i form av  projektledning och filmproduktion, utan också minutiös planering i samarbete med ett lokalt produktionsbolag. Filmen förväntas bli klar under hösten 2021.