Medical Affairs i globalt samarbete med Ferring

Medical Affairs har under hösten inlett ett samarbete med Ferring Pharmaceuticals inom B2B och marknadsföring av utvalda utvecklingsprodukter. Inledningsvis fokuseras arbetet kring fyra produkter. Uppdraget omfattar bl. a framtagning av säljpresentationer, filmer och leave behinds med fördjupad information om produkterna och deras globala marknadspotentialer.

Målgruppen för kommunikationen är i första hand globala/regionala läkemedelsföretag som ser möjligheter att addera Ferrings utvecklingsprodukter till sin produktportfölj.