Medical Affairs i samarbete med Nordic Drugs

Medical Affairs har inlett ett samarbete med Nordic Drugs rörande en ny typ av injektionspenna för metotrexat vid reumatism. Inledningsvis har uppdraget bestått av att göra en kommunikationsplattform inför produktlanseringen. Kommunikationsplattformen har baserats på intervjuer med reumatologer, reumasjuksköterskor, patientorganisation och patienter.

Fas två av samarbetet inleds nu med att producera supportmaterial till lanseringen i form av bland annat patientinformation på svenska och finska, svensk säljkampanj, DM, adaptering av en internationell instruktionsfilm, banners, annonser och mediekontakter.