Medical Affairs i nytt samarbete med Novartis

Medical Affairs har inlett ett samarbete med Novartis Ophthalmology.

Uppdraget är inledningsvis att skapa ett storytelling-koncept för företagets nya ögonläkemedel Beovu®. Kring konceptet har vi producerat content på Novartis webbportal för sjukvårdspersonal, annonser, nyhetsbrev, bokningsbrev, filmer m.m.

Terapiområdet som står i fokus är våt åldersrelaterad makuladegeneration, AMD, som är en progressiv och degenerativ sjukdom i retina. Våt AMD beräknas drabba 2-3 % av alla européer äldre än 65 år.